Bušidó

18. června 2007 v 0:40 |  Bojová umění
Japonsko je země s velmi dlouhou válečnicku tradicí. již v období Nara se začaly prosazovat válečnické klany , které sloužily soupeřícím šlechtickým rodům v boji o moc. Během éry Tokugawa se tradice, zvyky a morálka vojenské třídy vštípily do národního charakteru a staly se součástí japonského myšlení a kultury, obyvatelé byli vychováni k tomu, aby vzhlíželi k vojenským vůdcům země. V roce 1615 byly vydány Bukke Šohatto, zákony vojenských rodů, z roku 1685 pochází první písemná formulace kodexu bušidó.

Etický kodex bušidó
1.Rutina služby musí být přesně dodržována. Od 6 hodin ráno budou prováděna vojenská cvičení. Lukostřelba, střelba z palných zbraní a jízda na koni se nesmí zanedbávat. Pokud některý muž dosáhne výjimečných výsledků, bude odměněn.

2. Ti, kdož požadují odpočinek, se mohou zabývat sokolnictvím, lovem jelenů a zápasem.

3. Co se týká oděvu, má být utkán z bavlny nebo nepravého hedvábí. Žádný muž nezpůsobí hanbu výstředností oděvu nebo života, aby nebyl označen za narušitele zákonů. Jestli bude horlivě praktikovat vojenské umění v souladu se svým zařazením, najme si učitele a výdaje s tím spojené mu budou uhrazeny.

4. Převládající plodinou ve stravě budiž neloupaná rýže. Při společenských zábavách je vhodné, aby na jednoho hosta byl jeden hostitel. Pouze jsou-li muži shromáždění pro vojenská cvičení, budiž oběd mnoha pohromadě.

5. Je povinností každého samuraje seznámit se s principy svého řemesla. Výstřední ozdoby v bitvě jsou zakázány.

6. Tanec nebo organizování tanců je nezákoné. Cokoli muž činí, budiž prováděno z jeho srdce. Pro vojáka jsou tedy příslušné vojenské zábavy. Trest za přestoupení tohoto nařízení budiž smrt sebevraždou.

7. Učení budiž podporováno. Musí být čteny válečné knihy. Duch věrnosti a synovské úcty musí být vštěpován především ve výchově. Skládání básní o minulých časech se pro samuraje nesluší. Takové zábavy odpovídají ženám. Muž narozen jako samuraj žije a umírá s mečem v ruce. Není-li takto cvičen v době míru, bude bez užitku v obtížné době. Každý nechť je statečný a žije ve stejných podmínkách jako ve válce.

8. Kdokoli shledá tato pravidla příliš přísná, budiž mu zmírněna služba. Ukáže-li vyšetřování, že někdo je tak nešťastný, že ztratil mužské kvality, budiž oddělen a bez odkladu propuštěn.


O závaznosti těchto instrukcí nesmí být pochybováno.
Malý Kodex Bušido
1. Neprotiv se mravům a tradicím.

2. Nevyhledávej pro sebe rozkoše.

3. Zůstaň nestranný uprostřed všeho dění.

4. Sebe samého ber s humorem, jiné však smrtelně vážně.

5. V životě po ničem nebaž.

6. Nikdy nelituj toho, co jsi učinil.

7. Nikomu nezáviď dobré, ani zlé.

8. Nechť je tvá cesta jakákoliv, nikdy si nestěžuj.

9. Nekritizuj a nepomlouvej sebe ani jiné.

10. Neměj srdce svázané závazky ani láskou.

11. Netouži po hmotných statcích.

12. Nenechej se zlákat pěkným příbytkem.

13. Nebaž po vybraných jídlech.

14. Neulpívej na starožitnostech, nechť mají jakoukoliv cenu.

15. Nevěšti si sám pro sebe.

16. Mimo zbraně nevyhledávej žádné nástroje.

17. Když žiješ pro bušidó, neboj se smrti.

18. Na stará kolena netouži po bohatsví.

19. Cti Boha i Buddhu, ale nebuď na nich závislý.

20. Když odvrhneš své tělo, nezapomeň na svoji čest.

21. Nikdy nesejdi z cesty bojovníka.
Velký Kodex Bušido
1. Nemám rodiče, činím nebe a zemi svými rodiči.

2. Nemám domov, činím seika tandem (břišní oblast) svým domovem.

3. Nemám zázračnou sílu, činím čest svou zázračnou silou.

4. Nemám prostředků, činím povolnost svými prostředky.

5. Nemám magickou sílu, činím osobnost svou magickou silou.

6. Nemám ani život ani smrt, činím umění regulace dechu svým životem a smrtí.

7. Nemám tělo, činím stoicismus svým tělem.

8. Nemám oči, činím šlehnutí blesku svýma očima.

9. Nemám uši, činím citlivost svýma ušima.

10. Nemám končetiny, činím pohotovost svými končetinami.

11. Nemám zákonů, činím sebeochranu svými zákony.

12. Nemám strategii, činím sakkacu džizai (volnost k zabíjení a k obnovování života) svou strategií.

13. Nemám záměrů, činím kisan (chopení se vhodné příležitosti) svým záměrem.

14. Nemám zázraků, činím správné zákony svými zázraky.

15. Nemám principů, činím rinki ohen (přizpůsobení všem okolnostem) svými principy.

16. Nemám taktiku, činím kjódžicu (faleš a upřímnost) svou taktikou.

17. Nemám talent, činím toi sokumjó (pohotovou bystrost, důmysl, vynalézavost) svým talentem.

18. Nemám přátel, činím svou mysl svým přítelem.

19. Nemám nepřátel, činím neobezřetnost svým nepřítelem.

20 Nemám brnění, činím džingi (dobročinnost a spravedlnost) svým brněním.

21. Nemám hrad, činím fudošin (chladnokrevnost) svým hradem.

22. Nemám meče, činím mušin (necitlivost) svým mečem.
23. Nemám nepřátel, činím neobezřetnost svým nepřítelem.
Obrázek “http://www.japanische-kultur.de/img/samurai.jpg” nelze zobrazit, protože obsahuje chyby.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 Keira Fey Keira Fey | E-mail | Web | 29. ledna 2008 v 17:21 | Reagovat

Wow. Tak to čumim. o.O

2 Male_zvire Male_zvire | 7. června 2008 v 12:09 | Reagovat

Technická: Velký Kodex Bušido, bod 19. a 23.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama